Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering
Samlet systematisk gennemgang

Vi gennem­går hver enkelt skærm­arbejds­plads sammen med med­arbejderen.
I fælles­skab ser vi på sam­spillet mellem belysning, d.v.s. dagslys, loftslys og arbejds­plads­belysning, og med­arbejderens syn.
Alt dette er individuelt for den enkelte med­arbejder og arbejds­plads og skal derfor vurderes på stedet.

Hvorfor er en arbejdspladsvurdering vigtig

Ofte kan det vise sig, at det ikke er nødvendigt med briller, hvis arbejds­pladsen indrettes hensigts­mæssigt med hensyn til placering og belysning.

Derfor foretager Brille­specialisten også en syns­prøve, der foregår i en af vore brille­busser.
En succes for Brille­specialisten er når vi kan hjælpe medarbejderen til en bedre arbejdsdag med eller uden briller.