Skærmbriller
Har du problemer med øjnene, når du sidder og arbejder foran computeren?
Har du hovedpine og trætte øjne?
Sidder du og løfter hovedet i en unaturlig stilling fordi du bruger flerstyrke briller?
Ser du uskarpt på computeren, så du skal knibe øjnene sammen?

Så har du måske brug for skærmbriller!

Du skal derfor kontakte Brillespecialisten, enten på telefon eller e-mail og aftale tid til et besøg på din arbejdsplads.

Brillespecialisten
Tlf. 32549300
E-mail: booking@brillespecialisten.dk

Retningslinier vedr. skærmbriller:
Det fremgår af Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.3 Juni 2009 om skærmbriller, at ansatte, der i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved en skærm, har ret til en undersøgelse af øjne og syn. Da øjen gener ved skærmarbejdet kan skyldes en uhensigtsmæssigt indrettet skærmarbejdsplads og/eller dårlig belysning. Arbejdsbord, arbejdsstol og belysning skal derfor være indstillet, så den ansatte kan indtage hensigtsmæssige arbejdsstillinger med hensigtsmæssige belysningsforhold.

Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Undersøgelsen betales af arbejdsgiveren og skal så vidt muligt foregå inden for normal arbejdstid. Den ansatte skal have udleveret briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges.

Skærmbrille-politik:
Hvis der opleves synsproblemer i forbindelse med skærmarbejde iværksættes følgende:

1. Arbejdspladsen vurderes med henblik på en konstatering af, om den er hensigtsmæssigt indrettet og om belysningen er god. Eventuelle fejl rettes.

2. Er der stadig synsproblemer efter at arbejdspladsen er justeret, udfyldes en rekvisition med henblik på en synsundersøgelse hos en sagkyndig. Der skal tages stilling til, om den ansatte har behov for at se til arbejdssituation 1, 2 eller 3.

3. Den sagkyndige afgør efter en konkret vurdering, om den ansatte har behov for en skærmbriller eller alene en justering af egne briller eller kontaktlinser.

Vedrørende pkt. 1 og 2 kan virksomheden vælge enten at benytte en erhvervsoptiker eller en anden person med den nødvendige viden.